• info@karnosoft.com
  • تهران، خیابان آزادی، بلوار اکبری، حیابان قاسمی، جنب جهاد دانشگاهی شریف

استقرار، عملیاتی‌سازی و آموزش

نظارت بر ورود صحیح اطلاعات پایه به سیستم

پس از گردآوری اطلاعات پایه و اصلی توسط نماینده مشتری، نحوه تعریف و ورود صحیح اطلاعات پایه به سیستم بطور کامل توسط کارشناسان کارنوسافت به مدیر سیستم آموزش داده می‌شود.

اطلاعات پایه و اصلی شامل چارت اجرایی سازمانی نام کاربران، سمت‌های سازمانی، حدود اختیارات کارمندان، نوع دسترسی‌ها، دبیرخانه‌های موجود، صاحبان امضا، تصویر امضاها، فهرستی از مشخصات سازمان‌های طرف مکاتبه و… است که پیشنهاد می‌گردد قبل از نصب سیستم و شروع روزهای استقرار، در هر یک از واحدهای منتخب مشتری، اطلاعات مذکور به موازات تامین امکانات سخت‌افزاری تهیه و جهت استفاده آماده گردد.

تکمیل و وارد نمودن اطلاعات پایه برعهده مدیر سیستم بوده و کارشناسان کارنوسافت صرفاً مسئولیت نظارت بر عملکرد راهبران برای ورود صحیح اطلاعات و پاسخگویی و رفع اشکالات آنها را برعهده خواهند داشت.

کارنوسافت | هوشمندسازی کسب و کار