02128426201
تهران، ضلع شمالی دانشگاه شریف، جنب جهاد دانشگاهی شریف
info@karnosoft.com

سامانه حفاظت فیزیکی ساحف

سامانه حفاظت فیزیکی ساحف چیست؟

حفاظت فیزیکی عبارتست از اقدامات پيشگيرانه به منظور حفظ اسرار و جلوگيری از دستيابی افراد غيرمجاز به اسناد و مدارک، تأسيسات، اماکن و نيز حفظ اسناد، مدارک و پرسنل در برابر جاسوسی، تخريب، آسيب، سرقت و نيز به معنی کليه موانع فيزيکی است که برای پيشگيری از تلاش های افراد غيرمجاز جهت عدم نفوذ و دستيابی به اهدف مشخص بکار گرفته می شود.

حفاظت فيزيکی اگر با برنامه و بصورت منظم به اجرا درآيد، بهترين نوع تدبير برای حفاظت است؛ زيرا سازه های حفاظتی و نگهداری و ارائه اسناد و مدارک تنها از طريق حفاظت فيزيکی انجام میشود. لازم نيست که در هر ساختمان يا تأسيسات، کليه تدابير حفاظت فيزيکی بکار گرفته شود، بلکه استفاده از اين تدابير به نوع ساختمان و تأسيسات و اهميت آنها بستگی دارد. هدف از حفاظت تأسيسات و اماکن، حفط آنها در برابر هرگونه فعاليت خراب کارانه، بی نظمی و اتخاذ تدابير لازم در مقابله با بحران است.

تحولات علمی و فناوری، روش های نفوذ و تخريب و تعدد وسايل جمع آوری اطلاعات اهم از سنتی يا فنی و پيشرفته موجب گرديده واحدهای حراستی به حفاظت از منابع و مراکز حياتی و دارای اهميت، به صورت ويژه توجه نمايند.

سيستم های حفاظتی، يکی از سيستم های مهم هر سازمان محصوب شده و زره محکمی در مقابل انواع تهديدات هستند. بنابراين، لازم است اهميت خاصی به حفاظت فيزيکی داده شده و تدابير و اقدامات لازم جهت تقويت آن در نظر گرفته شود.

اماکنی که تجهيزات و منابع حياتی و طبقه بندی شده در آن وجود داشته باشد نيز می بايست به لحاظ فيزيکی و امنيتی در مقابل تهديدات بالقوه حفاظت شوند.  از مهمترين ابزارهای حفاظتی میتوان به گيت های تردد خودرويی و انسانی، دوربين های نظارتی و ساير ابزارهای مربوطه اشاره نمود.

 امروزه فرصت های نهفته در فناوری اطلاعات بويژه سرعت، دقت، صحت و سهولت اطلاعات را نمی توان ناديده گرفت.  از سوی ديگر، پويايی و برخط بودن اطلاعات توليد شده در حوزه های مرتبط با حراست و امور محرمانه به ويژه حفاظت فيزيکی از اهميت خاصی برخوردار است. بی شک نقش فناوری اطلاعات در حراست و امور محرمانه را به سادگی نمی توان ناديده گرفت.  انواع دوربين ها، سنسورها، گيت ها و تجهيزات الکترونيکی از فناوری اطلاعات به منظور ارسال و فرآوری اطلاعات دريافتی بهره می گيرند.  در حوزه مديريت اطلاعات حفاظت فيزيکی اما برای نخستين بار در کشور سامانه ساحف توسط شرکت کارنوسافت و با همکاری شرکت مادرتخصصی مديريت منابع آب ايران طراحی و پياد ه سازی گرديده است.

 

ضرورت استقرار سامانه ساحف در سازمان

رشد سريع تکنولوژی و نيازمندی های اطلاعاتی در حوزه حراست و امور محرمانه، مکانيزه کردن آمار رويدادها و اطلاعات اماکن، تاسيسات و تجهيزات را امری اجتنا ب ناپذير نموده است.  ايجاد فضای اطلاعاتی مناسب برای تصميم گيران حوزه های تخصصی، دستيابی به اطلاعات اثربخش در هر زمان و امکان تعريف دامنه ابزارها، قابليت ها و امکانات مرتبط با هر حوزه کاری از الزامات روش نوين است.  نياز به دسته بندی، جمع بندی و تحليل داده های اثربخش با هدف اشراف اطلاعاتی موجب تحول اطلاعاتی حوزه حفاظت فيزيکی مراکز حراست و امور محرمانه گرديده است.

قبل از ساحف

 • فرآيند غيراستاندارد انجام کار از جمله روش های مبتنی بر کاغذ و فايل های اکسل مشکلات عديده ای را در حوزه جمع آوری، تجميع و تحليل اطلاعات بوجود آورده بود.
 • روش نگهداری و مديريت داده های اثربخش غيراصولی بوده و موجب بروز خطای سيستماتيک و خطای انسانی شده بود.
 • ايجاد گزارش های تجميعی و تحليلی با دشواری و خطای زياد همراه بود.
 • تنوع سخت افزارها و نرم افزارهای موجود موجب عدم امکان تصميم گيری صحيح و به موقع به ويژه در وضعيت بحران شده بود.

بعد از ساحف

امکان دسترسی بدون محدوديت زمانی به اطلاعات اثربخش و پوشش حداکثری نيازهای اطلاعاتی به منظور ايجاد بستر لازم جهت تصميم سازی از اصلی ترين نيازمندی های مراکز حراست و امور محرمانه است.

 تمرکز، سرعت، دقت، امنيت و صحت اطلاعات و نيز انعطا ف پذيری در زيرساخت ها، ماژول ها، امکانات، گزارش ها و داشبوردهای سامانه نکات مهمی هستند که در طراحی و اجرای سامانه می بايست در نظر گرفته می شدند.

 در نهايت، دستيابی به سيستم اطلاعات مديريت حوزه حفاظت فيزيکی با نام ساحف در دستور کار اداره کل حراست و امور محرمانه شرکت مادرتخصصی منابع آب ايران قرار گرفت.

ویژگی های فنی سامانه ساحف
 •  User-friendly
 • Web Application
 • AJAX, PHP & MySQL
 • Safe & Secure
 • Multi-Tire (3-Tire)
 • Multi Dash Board
 • Support
 • Multi User Support
 • Import/Export Support
 • Data Mining Support
 • Data Transfer Support
 • Publish Report
 • Support (Via SMS, WS)
 • OLAP Service
 • User Permissions
 • Role Based
 • Multi KPI Support
 • Data Analyzing
 • Support
 • Data ETL Support
 • Android App & Responsive
امکانات سامانه ساحف
 • ورود اطلاعات بصورت توزيع شده بدون محدوديت جغرافيايی
 • مديريت اطلاعات بصورت متمرکز )در ستاد(
 • مديريت متمرکز کاربران، حقوق دسترسی و اقلام اطلاعاتی و آماری
 • طبقه بندی اطلاعات و گزارش های خروجی
 • دسترسی از طريق کامپيوتر، موبايل، تبلت و لپتاپ
 • توسعه سامانه با توجه به نيازمندی های جديد
 • کاهش قابل توجه خطا، زمان گزارش گيری و هزينه های سربار
 • تردد ارباب رجوع
 • تردد خودرو
 • ثبت ورود میهمان
 • مراجعه مجدد میهمان
 • رزرو میهمان
 • اخذ تائیدیه ملاقات میهمان و میزبان
 • ورود و خروج مهمان های شرکتی
 • کنترل ورود و خروج پرسنلی
 • پرسنل ممنوع الخروج و ممنوع الورود
 • ثبت و کنترل ورود و خروج خودرو ها از طریق اتصال به گیت های کنترل
 • دفتر حضور و غیاب نگهبان ها و افسر نکهبان
 • گشت زنی نیروهای حفاظتی با استفاده از تگ های RFID
 • گیت های ورود و خروج و اسکنر کارت … , اتصال به تجهیزات نوین مانند face detection و ارسال دیتای آماده به سرور های شبکه بزرگتر
 • قابلیت راه اندازی بر روی شبکه local
 • رزرو و ثبت و کنترل ورود و خروج کلیه اقلام امانی بهمراه هشدارهای دوره ای برای برگشت آنها
 • ثبت شیفت های نگهبانی و ارائه لوح نگهبانی همراه با دفتر ثبت وقایع
 • ثبت گزارش خرابی تجهیزات
 • ثبت گزارش فعالیتهای مانیتورینگ
 • جدول زمانی رویت نفرات و مسئولیت شیفت
 • دسترسی آسان و آنلاین به تمامی آمار و اطلاعات شرکت در قالب داشبوردهاي مدیریتي
 • امكان انتشار اقلام آماري بر روي وبسايت سازمان
 • برنامه كاربردي اندرويدي ساحف
 • امكان اتصال به سامانه هاي ديگر
 • صحت و شفافیت آمار و اطلاعات موجود در سامانه
 • تولید آمار به روش مکانیزه و مستقل از نیروی انسانی
 • کاهش هزینه های تولید و انتشار آمار و اطلاعات )زمان، خطا و مکان(
 • جمع آوری اطلاعات از سطوح پایین شرکت و واحدها و ادارات پراکنده
 • ایجاد انبار داده هاي متمرکز و یکپارچه آمار و اطلاعات شرکت
 • تجميع اطلاعات و آمار از پايگاه اطلاعاتي سيستم هاي مکانيزه
 • تولید گزارش های متنوع مدیریتی و در اختیار قرار دادن آنها برای مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان، جهت بهره برداری
 • امکان ثبت نتایج و گزارشهای عملکرد تیمهای گشتزنی و کاربران سطح عملیاتی سیستم با حقوق دسترسی و به تفکیک توابع و انتقال رکورد ثبت شده به پنل واحد / ستاد مربوطه.
 • امکان تایید / رد گزارش ارسال شده توسط واحد ستادی و ارجاع رکورد به پنل کاربر سیستم در لایه عملیاتی با ثبت دلیل رد گزارش.
 • امکان ویرایش گزارش مرجوع شده و ثبت و ارسال مجدد رکورد.
 • امکان ارسال گزارشهای ارسالی به پنل مدیران ستاد کل پس از تایید نهایی توسط واحد ستادی و تکرار چرخه ارسال گزارش تا زمان ثبت نهایی و صدور دستور نهایی.
 • رکورد ثبت شده حتی در صورت حذف رکورد
 • قابلیت نگهداری Life Time
 • قابلیت تعریف اطلاعات دفاتر و ساختمان های مرکزی به تفکیک
 • قابلیت تعریف اطلاعات پایه به صورت داینامیک با طول و عرض جغرافیایی
 • قابلیت تعریف تیم های نگهبانی و گشت زنی به تفکیک دفاتر و ساختمان ها
 • قابلیت تعریف محدوده زمانی بازید از ساختمان ها، جهت برنامه ریزی خودکار گشتزنی
 • ثبت کلیه اطلاعات حوادث رخ داده و صدور برگه صورتجلسه حوادث و آرشیو اطلاعات حوادث
 • امکان تعریف چک لیستهای متفاوت در سامانه جهت استفاده در زمان گشتزنی با توجه به نوع گشتزنی
 • امكان عکس برداری و ثبت گزارش از وقایع مثل بازبودن پنجره ها، روشن بودن چراغها و…. در حین گشت و نگهبانی
 • امکان ارسال پیام کوتاه در هنگام گشت و نگهبانی از هر نقطه به سر شیفت و اطلاع رسانی به وی
 • امکان ارسال پیام کوتاه در هنگام عدم بازدید از یک نقطه و یا چند نقطه توسط نگهبان
 • امکان ثبت تمامی اطلاعات ساختمان ها و تاسیسات حفاظت شده )روشنایی، حصارکشی، متراژ، دوربین ها، …( به تفکیک دفاتر و ساختمان ها
 • امکان ثبت کلیه گزارشهای عملکرد تیمهای گشتزنی به همراه پارامترهای داینامیک )تاریخ، ساعت، میزان تخلفات، نوع رسیدگی و غیره ( با قابلیت چاپ در فرمتهای مختلف
 • ارجاع نتایج و گزارشهای عملکرد تیمهای گشتزنی به واحد / ستاد مربوطه )شامل تخلفات، مغایرت ها و اقدامات پیشگیرانه وغیره( و تنظیم حداکثر مدت زمان پاسخگویی
 • امکان ارجاع نتایج از ستاد به کارشناس مربوطه
 • امکان ثبت پاسخ و اعمال نظر در مورد نتایج گزارشهای عملکرد توسط واحد مربوطه
 • امکان بررسی نهایی پس از دریافت پاسخ از واحد سازمانی مربوطه
 • قابلیت تعریف و تغییر بدون محدودیت فرایندها و گردش کارها در واحدهای مختلف سازمان
 • یادآوری از طریق پیام سازمانی به مسئولین ستادی جهت رویت نتایج گزارشهای عملکرد تیمهای نگهبانی و غیره..
 • تفکیک کاربران سیستم و کارمندان جهت ارائه سطوح دسترسی
 • تعریف کاربران با سطوح دسترسی مختلف
 • قابلیت ثبت کلیه اطلاعات پرسنل حفاظت فیزیکی به تفکیک ساختمان و واحدهای سازمانی
 • ثبت شیفت های نگهبانی و ارائه لوح نگهبانی همراه با دفتر ثبت وقایع
 • جدول زمانی رویت نفرات و مسئولیت شیفت
 • قابلیت گزارشگیری کلیه موارد مرتبط با پرسنل حفاظت فیزیکی )شیفت های کاری، مرخصی ها، غیبت ها و غیره ) به صورت آنلاین و در لحظه
 • ثبت کلیه وسایل تحویل شده به پرسنل حراست
 • اعلام بخشنامه های محرمانه به کارشناس و مسئول مربوطه در قالب پیام سازمانی و در پنل سامانه
 • ثبت بازدید های بعمل آمده از ساختمانها و امکان چاپ گزارش جهت ارسال به مبادی ذیربط جهت رفع نواقص مشاهده شده
 • ورود اطلاعات کلیه رویدادها مانند ، نزاع ، درگیری ، سرقت و … و امکان چاپ گزارشات مربوطه
 • ثبت و تعریف گزارش خرابی تجهیزات مانیتورینگ
 • ثبت گزارش فعالیتهای انجام شده توسط واحد مانیتورینگ
 • مدیریت آرشیو الکترونیکی اسناد و گزارشات مربوطه
 • امکان ارتباط با سایر TPS ها و سامانه های موجود در سازمان
 • امکان تهیه گراشهای دوره ای با پارامترهای داینامیک و قابلیت خروجی به فرمتهای متفاوت به همراه ارائه نمودار
 • قابلیت ثبت کلیه وسایل و تجهیزات مورد استفاده نیروهای حفاظت فیزیکی به تفکیک ساختمان ها
 • گزارشهای متنوع و جامع از کلیه اطلاعات ثبت شده وقایع ، شاخصها، انتشار آمار، ورود اطلاعات و دهها
 • مورد دیگر
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the comparison bar
Compare