نرم افزار اطلاعات و آمار مدیریت | کارنو | BPMS

etehadiyeh senfi

etehadiyeh senfi ورود يا عضويت در پرتال مشتريان
etehadiyeh senfi etehadiyeh senfi etehadiyeh senfi Friday 19 Apr 2019


Informational And Organizational Portal

Carnot Portal

PORTAL

 

Powerful and secure portal for deployment in organizations with hierarchical structure, with the ability to unlimited and multiply indefinitely    More

Businnes Process Management System

 BPMS Carnot

BPMS

 

A powerful tool to mechanization processes, without the need for programming in the shortest possible time  More

Management Information System

Software Information and Management Statistics Carnot

MIS

 

A unique tool for collecting, Tjy, analysis, manufacturing and strategic management of Praxis and   More

Series of free seminars Carnot
Software Information and Management Statistics Carnot

 
Carnot such seminars to share experiences and expertise in the field of integrated systems Bashtrak management with the aim of improving the knowledge of managers and experts held

Mechanization of statistical processes
Software Information and Management Statistics Carnot

 
Registration, collection, verification, analysis, production and dissemination of statistical reports and management dashboards give us your Organization. Carnot's expertise mechanization statistical processes.

The development of e-government solutions
Software Information and Management Statistics Carnot

 
With special solutions Carnot in the development of e-government services provided electronically, minimize the number of references to your organization of not agile. 

Mechanization processes
Software Information and Management Statistics Carnot

 
Reckon, identification, documentation, redesign, automation and operational processes of your organization if we Vagzaz. Carnot's expertise mechanization processes.

 

etehadiyeh senfi