کارنوسافت | نرم افزار اطلاعات مدیریت معیار | MIS

شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری

شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری ورود يا عضويت در پرتال مشتريان
شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری يكشنبه 05 بهمن 1399
صفحه اصلي محصولات نرم‌افزاری کارنوسافت نرم افزار مدیریت اطلاعات و آمار | MIS دستاوردها و مزایای MIS

دستاوردها و مزایای MIS

برخی از دستاوردهای MIS کارنو عبارتست از:

 • جمع آوری اطلاعات از سطوح پایین سازمان ها، واحدها و ادارات پراکنده
 • ایجاد انبار داده هاي متمرکز و یکپارچه از تمامی اطلاعات سازمان
 • تجميع اطلاعات و آمار از پايگاه اطلاعاتي سيستم هاي مکانيزه (ETL)
 • تولید گزارشات متنوع مدیریتی و در اختیار قرار دادن آنها برای مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان، جهت بهره برداری
 • دسترسی آسان و آنلاین به تمامی آمار و اطلاعات سازمان در قالب داشبورد اطلاعات مدیریت
 • تولید آخرین آمار موثق سازمان به روش مکانیزه و در کسری از ثانیه
 • دقت، سرعت، صحت و شفافیت آمار و اطلاعات تولید شده در MIS
 • تولید آمار به روش مکانیزه و مستقل از نیروی انسانی
 • تجمیع و تحلیل مکانیزه آمار و اطلاعات
 • کاهش هزینه های جمع آوری، تولید و انتشار آمار (زمان، خطا و مکان)
 • زیرساختی مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمان
 • یکپارچه سازی تمامی اقلام آماری و اطلاعاتی
 • چالاکی و پویایی سازمان
 • ابزاری راهبری برای مدیران ارشد سازمان ها
 • امکان بررسی و تحلیل وضعیت شاخص های راهبری سازمان
 
بدون بهره گیری از MIS کارنو هرگز نمی توانید !

 


مزایای MIS کارنو چیست؟

تعداد بازدید کنندگان : 389
شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری