کارنوسافت | نرم افزار اطلاعات مدیریت معیار | MIS

شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری

شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری ورود يا عضويت در پرتال مشتريان
شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری يكشنبه 05 بهمن 1399
صفحه اصلي محصولات نرم‌افزاری کارنوسافت نرم افزار مدیریت اطلاعات و آمار | MIS MIS معيار چگونه کار می‌کند؟

MIS معيار چگونه کار می‌کند؟

MIS کارنو چگونه کار می کند؟

  • ابتدا اقلام آماری کاندید برای مکانیزه شدن احصا و سپس توسط تیم متخصص کارنو شناسایی می گردد
  • در مرحله بعد، اقلام آماری شناسایی شده با استفاده از زبان های استاندارد مستندسازی می شود
  • سپس نرم افزار MIS کارنو با نام تجاری معیار بر روی سرور کارفرما نصب و راه اندازی می شود
  • در مرحله بعد MIS کارنو به سایر TPSها متصل می گردد
  • در همین رابطه مفاهیم ETL به دقت پیاده سازی می شود
  • در پایان گزارشات، نمودارها، داشبوردها و اقلام آماری مورد نیاز در نرم افزار پیاده سازی می شود
  • هم اکنون MIS کارنو آماده بهره بداری است !


6 مرحله ساخت گزارش آماری در MIS کارنو

1

تعریف مشخصات کلی

Report Detail

مشخصات کالی و محل ایجاد گزارش را تعریف کنید

2

طراحی ساختار و پرس و جو

Designing  Report Structure And SQL Query

بصورت گرافیکی ساختار داده و پرس و جوی گزارش را طراحی کنید

3

تعریف عنوان و پاورقی

Designing Header And Footer

عنوان و پاورقی (تحلیل هوشمند) گزارش را تعریف کنید

4

طراحی قالب گرافیکی

Designing Graphical Template

قالب گرافیکی گزارش را خودتان در محیطی کاملاً گرافیکی طراحی کنید

5

تعیین حقوق دسترسی

Define Access Permission

مشخص کنید چه کسانی به گزارش دسترسی دارند

6

انتشار گزارش

Publish Report

گزارش های تولید شده را در پرتال سازمانی کارنو منتشر کنید
تعداد بازدید کنندگان : 322
شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری