کارنوسافت | نرم افزار اطلاعات مدیریت معیار | MIS

شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری

شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری ورود يا عضويت در پرتال مشتريان
شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری يكشنبه 05 بهمن 1399
صفحه اصلي محصولات نرم‌افزاری کارنوسافت نرم افزار مدیریت اطلاعات و آمار | MIS محیط راهبری و کاربری

محیط راهبری و کاربری

محیط راهبری و کاربری نرم‌افزار MIS کارنو

  • محیط نرم‌افزار MIS کانو بسیار شکیل و زیبا طراحی شده است
  • امکان تعریف و مدیریت انواع داشبوردهای آماری بصورت تو در تو وجود دارد
  • نرم‌افزار تحت وب است و در صورت نیاز از طریق اینترنت قابل در دسترس است
  • علاوه بر امکان طراحی و انتشار گزارشات آماری امکان ساخت و انتشار انواع شاخص‌ها و نمودارهای آماری نیز وجود دارد
  • خروجی گزارشات آماری بسیار متنوع است
  • کاربران در محیط نرم‌افزار MIS کارنو احساس راحتی می‌کنند
  • تمامی امکانات و ماژول‌های مورد نیاز برای مدیر سیستم فرآهم شده است
  • در طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار MIS کارنو مفهوم هوش تجاری (BI) و هوشمندی (Sagacity) بخوبی لحاظ شده است
  • UI نرم‌افزار با تمامی Media‌های غیر از PC مانند تبلت یا موبایل سازگار است

تعداد بازدید کنندگان : 363
شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری