نرم افزار اطلاعات و آمار مدیریت | كارنوسافت | BPMS

شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری

شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری ورود يا عضويت در پرتال مشتريان
شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری يكشنبه 28 مهر 1398
صفحه اصلي محصولات نرم‌افزاری کارنوسافت نرم افزار مدیریت فرآیندهای سازمان | BPMS محیط راهبری و کاربری

محیط راهبری و کاربری

محیط راهبری و کاربری نرم افزار BPMS کارنو

راهبر (Admin) سیستم

  • در محیط زیبا و در بستر وب می تواند تمامی فرآیندهای سازمانی مورد نظر حود را به سادگی طراحی و پیاده سازی نماید
  • تمامی فرم های اطلاعاتی مورد نیاز را بصورت Drog & Drop بصورت گرافیکی و بدون کدنویسی طراحی و ذخیره کند
  • در کوتاهترین زمان ممکن چارت سازمانی سازمان خود را در 7 لایه تو در تو تعریف و مجریان فرآیند را مشخص کند
  • داشبورد فرآیندها را بصورت تو در تو تعریف و هر فرآیند را در داشبورد مربوطه قرار دهد
  • بر تمامی فرآیندها و جریان های اطلاعاتی سیستم نظارت داشته و به گزارشات مورد نیاز دسترسی دارد

کاربر (User) سیستم

  • صرفاً به کارتابل فرآیندهای خود دسترسی دارد
  • می تواند با کلیک بر روی گزینه «مشاهده پرونده» و تکمیل فرم مربوطه نسبت به انحام فعالیت خود اقدام کند
  • می تواند با استفاده از کد رهگیری هر فرآیند روال طی شده در سازمان را مشاهده کند
تعداد بازدید کنندگان : 1,940
شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری