نرم افزار اطلاعات و آمار مدیریت | کارنو | BPMS

شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری

صفحه اصلي
شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری
شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری دوشنبه 19 آذر 1397
صفحه اصلي محصولات نرم‌افزاری کارنو نرم افزار پرتال سازمانی | PORTAL معرفی پرتال

معرفی پرتال

چرا پرتال کارنو


چرا پرتال ؟

 • آیا سازمان شما دارای یک درگاه اینترنتی مناسب است؟
 • آیا سازمان شما خدمات الکترونیک خود را از طریق جایگاه اینترنتی ارائه می‌نماید؟
 • آیا در ارزیابی‌های دوره‌ای از درگاه اینترنتی، سازمان شما در جایگاه مناسبی قرار دارد؟
 • آیا ادارات و واحدهای زیرمجموعه سازمان شما دارای جایگاه اینترنتی مستقل هستند؟
 • آیا شما امکان مدیریت تمامی جایگاه‌های اینترنتی مرتبط با سازمان شما از یک سکوی کنترلی میسر است؟
پرتال (Portal) تکنولوژی برتر اطلاع‌رسانی و خدمات الکترونیک !

 

 

 

پرتال واقعی چیست؟

 • در واقع پرتال یا پورتال (Portal) به معنای دریچه و پنجره است.
 • پرتال‌ها به 2 دسته خدماتی و اطلاعاتی تقسیم می‌شوند
 • در پرتال خدماتی هدف ارائه خدمات بصورت الکترونیک و از درگاه واحد پرتال است
 • در پرتال اطلاعاتی هدف ارائه اطلاعات عمومی یا خصوصی است
 • یکی از اصلی‌ترین خصوصیات یک پرتال واقعی قابلیت تکثیر است
 • بنابراین شما با استفاده از یک پرتال واقعی باید بتوانید برای تمامی زیرمجموعه‌های سازمان خود زیرپرتال بسازید
 • شما باید بتوانید زیرپرتال‌ها را از طریق یک Control Panel مدیریت کنید
 • شما باید بتوانید زیرپرتال‌ها را هم از نظر گرافیک و هم از نظر محتوا سفارشی کنید
 • یک پرتال واقعی شامل 2 جزء است؛ هسته یا Core پرتال و سرویس‌های وابسته
 • یک پرتال واقعی در واقع یک CMS با قابلیت تکثیر بصورت درختی و نامحدود و بسیاری امکانات دیگر است
 • بنابراین CMS نمی‌تواند Portal واقعی باشد !
 • تولیدکنندگان پرتال واقعی در ایران محدود هستند و کارنو یکی از این تولیدکنندگان است
تعداد بازدید کنندگان : 6,218
شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری
شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری