کارنوسافت | نرم افزار اطلاعات مدیریت معیار | MIS

شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری

شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری ورود يا عضويت در پرتال مشتريان
شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری يكشنبه 05 بهمن 1399
صفحه اصلي محصولات نرم‌افزاری کارنوسافت نرم افزار مدیریت اطلاعات و آمار | MIS پیش‌نیازهای MIS

پیش‌نیازهای MIS

پیش نیازهای MIS چیست؟

استراتژی سازمانی

اراده مدیران سازمان جهت مکانیزه کردن فرآیندهای آماری، آمار ثتبی، تجمیع، تحلیل و انتشار آمار به روش مکاننیزه، اولین پیش نیاز هر سازمان به منظور پیاده سازی و عملیاتی سازی یک سیستم MIS است.
پیش نیاز دوم کسب دانش تخصصی در حوزه تخصصی سیستم های اطلاعات و آمار مدیریت توسط متولیان آمار هر سازمان به منظور بهره گیری از تکنولوژی های مبتنی بر MIS است. باز هم تاکید می کنیم که تجربه نشان داده که علت شکست اکثر پروژه های هوشمندسازی کسب و کار عوامل انسانی و نه عوامل فنی بوده است.
در این راستا شرکت در سمینارهای تخصصی و نیز مطالعه مقاله های مرتبط با MIS  و نیز کسب دانش تخصصی در حوزه هوشمندسازی کسب و کار (BI) توصیه می گردد.

پیش نیازهای نرم ا فزاری و سخت افزاری

MIS کارنو را می توان بر روی انواع مختلفی از سرورها و سیستم عامل ها نصب و راه اندازی نمود. اما به فراخور تعداد فرآیندهای مکانیزه شده و تعداد کاربران همزمان سیستم می توان نیازمندی های سخت افزاری و نرم ا فزاری خاصی را پیشنهاد نمود.
کاربران MIS کارنو نیازمند نصب هیچگونه افزونه ا ی بر روی کلاینت های خود نیستند. نرم افزار MIS کارنو تحت وب است و اگر مدیران آن بخواهند می توانند دسترسی از طریق اینترنت را برای کاربران سیستم فرآهم کنند.

تعداد بازدید کنندگان : 420
شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری